Stropy Teriva 4.0.3

Stropy Teriva 4,0/3 są stropami gęstożebrowymi belkowo-pustakowymi, składającymi się z lekkich belek kratownicowych.
Wypełnienie przestrzeni między belkami jest w postaci pustaków oraz zbrojonego betonu monolitycznego.

Opis szczegółowy stropu Teriva 4.0.3

 • Obciążenie charakterystyczne: 4 kN/m2 ponad ciężar własny konstrukcji.
 • W celu zapobiegania klawiszowania stropu stosuje się żebra rozdzielcze (jedno żebro rozdzielcze w środku rozpiętości, gdy rozpiętość stropu jest nie większa niż 6,0.
 • Dwa żebra rozdzielcze w równych odstępach, gdy rozpiętość jest ponad 6,0 mb.
 • Zbrojenie żebra rozdzielczego powinny stanowić 2 pręty (jeden górą, drugi dołem) o średnicy od 12 mm, połączone strzemionami o średnicy 4,5 mm rozstawionymi co 0,6m.
 • Pręty podłużne żeber rozdzielczych powinny być zakotwione w wieńcach lub podciągach. Długość zakotwienia powinna wynosić 500 mm.
 • Pod ściankami działowymi usytuowanymi równolegle do belek stropowych należy wykonać wzmocnione żebra stropowe.
 • Nad ścianami nośnymi stosuje się wieńce stropowe.
 • Dla każdej rozpiętości stropu należy przewidzieć zbrojenie podporowe w postaci siatek płaskich lub zaginanych.
 • Rozstaw podpór montażowych nie może być większy niż 2mb.
 • Pustaki stropowe nie pełnią funkcji konstrukcyjnej – nie uwzględnia się ich podczas określania nośności stropu.
 • Do wykonywania stropów stosuje się pustaki Teriva 4,0/3 o wysokości 26 cm.
 • Grubość stropu Teriva 4,0/3 wynosi 34 cm.
  Obliczenia statyczne:
 • Stropy Teriva 4,0/3 mogą przenosić obciążenia równomiernie rozłożone lub obciążenie zastępcze równomiernie rozłożone przypadające na 1m2 stropu:
 • charakterystyczne całkowite – 7,4kN/m2
 • charakter. ponad ciężar własny konstrukcji stropu – 4kN/m2
 • obliczeniowe ponad ciężar własny konstr. stropu – 4,9kN/m2

Parametry techniczne stropu Teriva 4.0.3

 • Rozpiętość modularna stropu: 2,1 m do 8,6 m z odstopniowaniem co 0,3 cm
 • Długość belek: 2,1 m do 8,6 m
 • Rozstaw osiowy belek: 60 cm
 • Długość oparcia belki na podporze: 8 cm
 • Wysokość konstrukcyjna stropu: 34 cm
 • Grubość nadbetonu: 4 cm
 • Zużycie pustaków: 6,7 szt/m2 stropu
 • Zużycie belek: 1,67 m/m2 stropu
 • Masa 1m2 stropu: 340 kg
 • Izolacyjność akustyczna stropu w stanie surowym: Rw=49 dB od dźwięków powietrznych
 • Klasa odporności ogniowej w stanie surowym: REI60 (przy zastosowaniu odpowiedniego wykończenia dolnej powierzchni – tynkiem cementowo-wapiennym gr. 15 mm)
 • Opór cieplny: Ru=0,37 m2K/W
 • Zbrojenie przypodporowe stropu Teriva 4,0/3 (P1 i P2)

Dokładne wymiary stropu Teriva 4.0.3

Galeria naszych realizacji. Sprawdź jak wygląda montaż kompletnych stropów Teriva zakupionych u nas.

Potrzebujesz pomocy
w wyborze stropu Teriva?

Zapraszamy do biura w Jabłonowie, gdzie odpowiemy na Twoje pytania n.t. stropów Teriva, pustaków szalunkowych i systemów kominowych. Zapoznaj się również z instrukcją montażu stropów Teriva.