Belki nadprożowe L19

Belki nadprożowe do stropów typu Teriva ze stopką 9 cm i 12 cm.

Opis szczegółowy belek nadprożowych L19

Belki nadprożowe „L” przeznaczone są do tworzenia nadproży nad otworami w ścianach obciążonych stropami w budownictwie mieszkaniowym lub budownictwie ogólnym.

Dla ujednolicenia typów nadproży wg produkowanej stolarki dla budownictwa powszechnego wprowadzono następujące typy elementów:

 • L300 dla otworów o szer. 2710 mm
 • L270 dla otworów o szer. 2410 mm
 • L210 dla otworów o szer. 1710 i 1810 mm
 • L180 dla otworów o szer. 1410 i 1510 mm
 • L150 dla otworów o szer. 1210 mm
 • L120 dla otworów o szer. 1110, 910, 810 mm
 • L90 dla otworów o szer. 610 mm

Charakterystyka wytrzymałościowa prefabrykowanych belek nadprożowych L19/9E i L19/12E

Przeznaczenie belek nadprożowych

Liczba belek w nadprożu (w szt)

Zakres długości modularnych (m)

Rodzaj obciążeń

Zakres obciążeń równomiernie rozłożonych (kN/m)

Odmiana do nadproży drzwiowych

2

0,9-1,8

– dwustronne obciążenie stropem,
– ciężar wieńca,
– ciężar ściany,
– ciężar nadproża

49,0-94,9

Odmiana N do nadproży okiennych w ścianach obciążonych stropami

2

2,1-2,7

– ciężar ściany pod parapetowej,
– jednostronne obciążenie stropem,
– ciężar wieńca,
– ciężar ściany,
– ciężar nadproża

31,5-39,1

Odmiana N do nadproży okiennych w ścianach obciążonych stropami

2

3,0

ciężar ściany pod parapetowej,
– jednostronne obciążenie od strop szer.1m,
– ciężar wieńca,
– ciężar ściany,
– ciężar nadproża

27,8

Odmiana S do nadproży okiennych w ścianach nieobciążonych stropami

3

3,3-3,6

ciężar ściany pod parapetowej, 
– jednostronne obciążenie od strop szer.1m,
– ciężar wieńca,
– ciężar ściany,
– ciężar nadproża

28,5-34,2

Właściwości belek nadprożowych L19/9E i L19/12E

Zbrojenie belek stanowią wygięte siatki zgrzewane składające się z dwóch prętów dolnych i jednego pręta górnego połączonych strzemionami.

Długości modularne belek nadprożowych wynoszą:
– odmiana D: 0,9 m; 1,2m; 1,5 m; 1,8 m
– odmiana N: 2,1 m; 2,4 m; 2,7 m;
– odmiana S: 3,0 m

Masa belek prefabrykowanych wynosi:
– L19/9E: 33,3 kg/m
– L19/12E: 37,8 kg/m

 • Absorpcja wody: NPD
 • Paroprzepuszczalność: 50/150
 • Odporność na zamrażanie: brak
 • Ochrona antykorozyjna zbrojenia: E1
 • Właściwości cieplne: 1,45 W/(m*K)
 • Odporność ogniowa nieotynkowanego nadproża (min 2 prefabrykaty): R60
 • Ze względu na brak gwarantowanej odporności na zamrażanie lica zewnętrzne należy chronić przed wodą.
 • Wolne przestrzenie między prefabrykatami należy wypełnić betonem lub zaprawą cementową.

Minimalne długości oparcia prefabrykowanych belek nadprożowych L19
i maksymalne szerokości przykrywanych otworów:

Oznaczenie prefabrykatu

Długość oparcia na podporze (cm)

Maksymalna szer. otworu (cm)

L19 D90

11

67

L19 D120

11

97

L19 D150

11

127

L19 D180

11

157

L19 N210

11

187

L19 N240

11

217

L19 N270

13

243

L19 S300

13

273

Charakterystyka wytrzymałościowa prefabrykowanych belek nadprożowych L19 – jeden prefabrykat:

Oznaczenie prefabrykatu

Moment zginający MRd [kNm]

Obliczeniowa siła poprzeczna na krawędzi podpory VRd [kN]

OBCIĄŻENIE MAKSYMALNE [kN/m] Obliczeniowe qd max

OBCIĄŻENIE MAKSYMALNE [kN/m] Dla ugięcia Le/200

D90

3,61

15,9

47,47

Spełnia qd max 

D120

3,61

12,01

24,76

Spełnia qd max

D150

5,83

15,55

24,49

Spełnia qd max

D180

9,59

21,34

27,18

22,05

N210

9,59

18,3

19,57

13,47

N240

10,25

17,11

15,77

9,42

N270

13,18

19,55

16,09

8,07

S300

14,22

18,98

13,91

6,23

Charakterystyka wytrzymałościowa prefabrykowanych belek nadprożowych L19 – jeden prefabrykat:

Oznaczenie prefabrykatu

Nośność obliczeniowa [kNm]

Ugięcie  [mm]

Masa prefabrykatu [kg] L19/9E

Masa prefabrykatu [kg] L19/12E

D90

47,47

0,3

30

34

D120

24,76

0,5

40

45

D150

24,49

1,2

50

56

D180

27,18

2,3

60

68

N210

19,57

3,2

70

79

N240

15,77

4,5

79

90

N270

16,09

5,7

89

101

S300

13,91

7,6

99

113

Dokładne wymiary i montaż belki nadprożowej L19

 • Belki nadprożowe montuje się jednocześnie ze wznoszeniem murów.
 • Belki nadprożowe układa się na wyrównanych i wypoziomowanych powierzchniach muru, na warstwie zaprawy cementowej.
 • Układanie belek rozpoczyna się od belki zewnętrznej.
 • Belki należy podstemplować tak, aby odległość od skrajnej podpory do punktu podparcia nie przekraczała 0,25 m.
 • Po ułożeniu i podstemplowaniu belek nadproże wypełnia się betonem klasy co najmniej C16/20 (B20).

Belka L19 – stopka 9 cm

Belka L19 – stopka 12 cm

Galeria naszych realizacji. Sprawdź jak wygląda montaż kompletnych stropów Teriva zakupionych u nas.