Siatki zbrojeniowe

Siatki zbrojeniowe przypodporowe TERIVA – siatki stropowe.

Opis szczegółowy siatek zbrojeniowych

  • Zgodnie z normą PN-B-03264:2002 stropy gęstożebrowe wymagają zastosowania zbrojenia przypodporowego zdolnego do przeniesienia siły 40kN na 1m długości wieńca.
  • Do rozpiętości 6,0m włącznie zbrojenie przypodporowe wykonywane jest w postaci siatek płaskich układanych wzdłuż wszystkich podpór poprzecznych stropu.
  • Siatki na długości podpory łączy się na zakład o długości co najmniej jednego oczka siatki (150 mm).
  • W stropach o rozpiętości większej niż 6,0 m należy stosować siatki przypodporowe Z-1 i Z-2.
  • P-1 i P-2 – siatki płaskie, układane wzdłuż wszystkich podpór stałych stropu, na których opierają się belki;
  • Z-1 i Z-2 – siatki zaginane, układane we wszystkich żebrach stropowych jako element kontrukcji nadkratownicowej.

Dokładne wymiary siatek zbrojeniowych

Galeria naszych realizacji. Sprawdź jak wygląda montaż kompletnych stropów Teriva zakupionych u nas.