Stropy Teriva 5E25

Stropy Teriva 5E25 są stropami gęstożebrowymi belkowo-pustakowymi, składającymi się z lekkich belek kratownicowych.
Wypełnienie przestrzeni między belkami jest w postaci pustaków oraz zbrojonego betonu monolitycznego

Opis szczegółowy stropu Teriva 5E25

 • Obciążenie charakterystyczne: 5 kN/m2 ponad ciężar własny konstrukcji.
 • W przypadku wymaganej większej nośności stropu należy zwiększyć liczbę belek stropowych między sąsiednimi pustakami.
 • W celu zapobiegania klawiszowania stropu stosuje się żebra rozdzielcze. Nad ścianami nośnymi stosuje się wieńce stropowe. Dopuszcza się stosowanie kształtek wieńcowych, z tym że ich wpływ na zmianę rozpiętości stropu pozostawia się do oceny projektanta budynku.
 • Rozstaw podpór montażowych nie większy niż 1,8 mb.
 • Pustaki stropowe nie pełnią funkcji konstrukcyjnej – nie uwzględnia się ich podczas określania nośności stropu.
 • Do wykonywania stropów Teriva 5E25 stosuje się pustaki Teriva 4,0/1 o wysokości 210 mm.
 • Grubość stropu Teriva 5E25 jest o 10 mm większa od grubości starego stropu Teriva 4,0/1.
 • Strop Teriva 5E25 wymaga stosowania dodatkowego zbrojenia nadbetonu siatką Z1, Z2 lub Z3.
 • Dokumentacja techniczno-robocza elementów stropowych (belek i pustaków) przeznaczonych do wykonywania stropów gęstożebrowych belkowo-pustakowych Teriva 5E25 głownie w budownictwie mieszkaniowym, zaprojektowanych zgodnie z normami PN-EN, w tym z eurokodami PN-EN 1990, PN-EN 1991, PN-EN 1992 oraz normą PN-EN 15037.

  Obliczenia statyczne:

 • Stropy Teriva 5E25 mogą przenosić obciążenia równomiernie rozłożone lub obciążenie zastępcze równomiernie rozłożone przypadające na 1m2 stropu:
 • charakterystyczne całkowite – 8,1 kN/m2
 • charakter. ponad ciężar własny konstrukcji stropu – 5kN/m2
 • obliczeniowe ponad ciężar własny konstr. stropu – 6,87kN/m2

Parametry techniczne Teriva 5E25

 • Rozpiętość stropu w świetle: 2,2 m do 5,8 m
 • Długość belek: 2,4 m do 6,0 m
 • Rozstaw osiowy belek: 60 cm
 • Długość oparcia belki na podporze: 10 cm
 • Wysokość konstrukcyjna stropu: 25 cm
 • Grubość nadbetonu: 4 cm
 • Zużycie pustaków: 6,7 szt/m2 stropu
 • Zużycie belek: 1,67 m/m2 stropu
 • Masa 1m2 stropu: 316 kg
 • Izolacyjność akustyczna stropu w stanie surowym: Rw=49 dB od dźwięków powietrznych
 • Klasa odporności ogniowej w stanie surowym: REI30 (zwiększenie poprzez zastosowanie odpowiedniego wykończenia dolnej powierzchni)
 • Opór cieplny: Ru=0,25 m2K/W przy masie pustaka 10,9 kg
 • Zbrojenie stropu Teriva 5E25: siatki Z1, Z2, Z3

Obciążenie stropu Teriva 5E25

Rodzaj obciążenia
Symbol wg PN-EN 15037-1
Obciążenie charakterystyczne [kN/m2]
Wpół.obc.
Obciążenie oblicz. kN/m
Ciężar własny belki
g1
0,28
1,15
0,2
Ciężar własny pustaków i betonu monolitycznego
g2
2,82
1,15
1,94
Obciążenie długotrwałe-ścianki działowe
ga
1,2
1,5
1,08
Obciążenie długotrwałe przed przyłożeniem obciążenia ga
gv
0,0
0,0
Obciążenie długotrwałe po przyłożeniu obciążenia (tynk, podkład pod podłogi; podłogi)
gp
1,8
1,15
1,24
Długotrwała część obciążeń użytkowych
gq
0,0
0,0
Zmienna część obciążeń użytkowych
q
2,0
1,5
1,8
Razem
8,1
1,29
6,26

Siatki zbrojeniowe stropu Teriva 5E25

teriva-5e25-siatka-z1
teriva-5e25-siatka-z2
teriva-5e25-siatka-z3

Dokładne wymiary stropu Teriva 5E25

Galeria naszych realizacji. Sprawdź jak wygląda montaż kompletnych stropów Teriva zakupionych u nas.

Potrzebujesz pomocy
w wyborze stropu Teriva?

Zapraszamy do biura w Jabłonowie, gdzie odpowiemy na Twoje pytania n.t. stropów Teriva, pustaków szalunkowych i systemów kominowych. Zapoznaj się również z instrukcją montażu stropów Teriva.