Stropy Teriva 4.0.1

Stropy Teriva 4,0/1 są stropami gęstożebrowymi belkowo-pustakowymi, składającymi się z lekkich belek kratownicowych.
Wypełnienie przestrzeni między belkami jest w postaci pustaków oraz zbrojonego betonu monolitycznego.

Opis szczegółowy stropu Teriva 4.0.1

 • Obciążenie charakterystyczne: 4 kN/m2 ponad ciężar własny konstrukcji.
 • W celu zapobiegania klawiszowania stropu stosuje się żebra rozdzielcze. Nad ścianami nośnymi stosuje się wieńce stropowe. Dopuszcza się stosowanie kształtek wieńcowych, z tym że ich wpływ na zmianę rozpiętości stropu pozostawia się do oceny projektanta budynku.
 • Belki do 6,0 mb mogą być stosowane jako strop jednoprzęsłowy; powyżej 6,0 mb – strop ciągły (min. dwuprzęsłowy)
 • Rozstaw podpór montażowych nie może być większy niż 2mb.
 • Pustaki stropowe nie pełnią funkcji konstrukcyjnej – nie uwzględnia się ich podczas określania nośności stropu.
 • Do wykonywania stropów stosuje się pustaki Teriva 4,0/1 o wysokości 21 cm.
 • Grubość stropu Teriva 4,0/1 wynosi 24 cm.
 • Strop Teriva 4,0/1 wymaga stosowania dodatkowego zbrojenia nadbetonu siatką P1 i P2.
  Obliczenia statyczne:
 • Stropy Teriva 4,0/1 mogą przenosić obciążenia równomiernie rozłożone lub obciążenie zastępcze równomiernie rozłożone przypadające na 1m2 stropu:
 • charakterystyczne całkowite – 6,7kN/m2
 • charakter. ponad ciężar własny konstrukcji stropu – 4kN/m2
 • obliczeniowe ponad ciężar własny konstr. stropu – 4,9kN/m2

Parametry techniczne stropu Teriva 4.0.1

 • Rozpiętość modularna stropu: 2,1 m do 7,2 m z odstopniowaniem co 0,3 cm
 • Długość belek: 2,1 m do 7,2 m
 • Rozstaw osiowy belek: 60 cm
 • Długość oparcia belki na podporze: 8 cm
 • Wysokość konstrukcyjna stropu: 24 cm
 • Grubość nadbetonu: 3 cm
 • Zużycie pustaków: 6,7 szt/m2 stropu
 • Zużycie belek: 1,67 m/m2 stropu
 • Masa 1m2 stropu: 268 kg
 • Izolacyjność akustyczna stropu w stanie surowym: Rw=49 dB od dźwięków powietrznych
 • Klasa odporności ogniowej w stanie surowym: REI60 (zwiększenie poprzez zastosowanie odpowiedniego wykończenia dolnej powierzchni – tynkiem cementowo-wapiennym gr. 15 mm)
 • Opór cieplny: Ru=0,37 m2K/W przy masie pustaka 10,9 kg
 • Zbrojenie przypodporowe stropu Teriva 4,0/1 (P1 i P2)

Dokładne wymiary stropu Teriva 4.0.1

Galeria naszych realizacji. Sprawdź jak wygląda montaż kompletnych stropów Teriva zakupionych u nas.

Potrzebujesz pomocy
w wyborze stropu Teriva?

Zapraszamy do biura w Jabłonowie, gdzie odpowiemy na Twoje pytania n.t. stropów Teriva, pustaków szalunkowych i systemów kominowych. Zapoznaj się również z instrukcją montażu stropów Teriva.